Toetused

ELKL liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumit, vabakutselise loovisiku loometoetust, teatripiletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust.

 • Loomestipendium (alates 16.11.2018 kuni 31.12.2019 maksimaalselt 250 eurot*)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

* Summa piirang tuleneb sellest, et ELKL juhatus on rahuldanud vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusi, milleks riik meile raha eraldab ning seetõttu on loomestipendiumite maksmiseks jäänud fond vähenenud.

Loomestipendiumi taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

Loomestipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja kohustatud esitama sisulise aruande ja vormikohase finantsaruande

 • Finantsaruande blankett
  • välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 • Vabakutselise loovisiku loometoetus (vabakutselisele loovisikule, kes ei saa loometegevusest sissetulekut)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 • Teatripiletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • teatripiletite esitamise näidis

Teatripiletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja teatripiletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee. Kompenseerida tohime ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia.

Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

2018. aasta pileteid ootame hiljemalt 28. detsembrini.

 

 • Retseptiravimite hüvitus

Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele. Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.