Maret Tamme lavastatud „MEMM” Tartus

Lavastaja Maret Tamme.

12. septembril esietendus Genialistide Klubi saalis Musta Kasti lavastus „Memm“ – katse
teatripoeetiliselt läbi valgustada vanavanemate ja lastelaste vahelise suhte esmajoones just
jutustuslikke aspekte.

Lavastus tõukub veendumusest, et vanavanemate ja lastelaste vahelise suhte iga üksik
avaldumisvorm on küll omanäoline, aga välja joonistuvad üldisemad iseloomulikud
mustrid ja seaduspärad, mida „Memm“ üritabki esile tuua ja nüansseerida, mudeldada ja
kehtestada. Teatrilavast saab omamoodi koondumispunkt, kus võimenduvad pea kõigile
üht või teistpidi tuttava suhte üksikdetailid ja üldisem dünaamika. Ses koondumispunktis
kerkivad esile ja põimuvad just kui vastandlikud tunnusjooned: lähedus ja kaugus,
mõistmine ja mittemõistmine, teadmine ja mitteteadmine, intiimsus ja võõrus, sügavus ja
pinnapealsus.
Kui lapselaps läheb vanavanemale külla, vesteldakse ja süüakse, jutustatakse lugusid ja
juuakse kohvi. See on tuttavliku lõhnaga armastuse vorm, kus intensiivsus ja siirus
koosnevad paljuski just ütlematajätmistest ja mõistetamatusest.

Vaatleme kitsamalt jutustamisprotsessi, kõnelemisloogika näitel, kuidas kaks eri
põlvkonda, maailmatunnetust ja elukogemust teineteisele lähenevad ja teineteist
kujundavad. Kuigi kaks elu kulgevad paiguti kohakuti ja lõikuvad, säilib paratamatu ja
ületamatu lõhe. Küsime, mis peitub igapäevase suhtluse pealispinna all? Kuidas teineteist
mõista ning kas ja mida teineteisest ülepea teatakse või tahetakse teada?

„Memm“ põhineb vanavanemate ja lastelastega tehtud intervjuudel, mille viisid
prooviperioodil läbi lavastaja Maret Tamme, dramaturg Joosep Susi, näitlejad Laura Kalle
(Ugala teater), Kaija M Kalvet, Kristo Kruusman (Rakvere teater) ja Karl-Edgar Tammi.
Lavastuse kunstnik on Keili Retter, helikunstnik Juhan Vihterpal, valguskunstnik Karl
Marken.

“Memm”
Etendused: 12.09 (Draama); 13.09 (Draama); 21.09; 22.09; 14.10; 15.10
Kestuvs: 1.30
Koht: Genialistide Klubi (Magasini 5, Tartu)
https://www.teatermustkast.ee/lavastused/memm

sept. 15, 2020Metainfo, Slideshow, Uudised