Toetused

ELKL liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumit, vabakutselise loovisiku loometoetust, teatripiletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust. Taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

 

 

 • Loomestipendium (alates 16.11.2018 kuni 31.12.2019 ühele liikmele maksimaalselt 250 eurot*)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

* Summa piirang tuleneb sellest, et ELKL juhatus on rahuldanud vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusi, milleks riik meile raha eraldab ning seetõttu on loomestipendiumite maksmiseks jäänud fond vähenenud.

Loomestipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja ühe kuu jooksul kohustatud esitama sisulise aruande ja vormikohase finantsaruande

 • Finantsaruande blankett
  • välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 

 • Vabakutselise loovisiku loometoetus (vabakutselisele loovisikule, kes ei saa loometegevusest sissetulekut). Loe lisa toetuse tingimuste kohta Loovisikute ja loomeliitude seadusest.
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

  * Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

 

 

 • Teatripiletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • teatripiletite esitamise näidis

Teatripiletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja teatripiletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee. Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia. ELKL juhatuse otsusega kompenseeritakse ka ELKL korraldatud näituste pileteid.

Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

2019. aasta pileteid ootame hiljemalt 20. detsembrini 2019.
2018. aasta pileteid 2019. aastal hüvitada ei saa.

 

 

 • Retseptiravimite hüvitus

Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele. Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.

 

ELKL juhatuse järgmine koosolek toimub 2020. aasta jaanuaris.