eng
Tagasi
 • eng
 • Toetused

  • Vabakutselise loovisiku loometoetus
  Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib Loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.
   
  Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.
   
  Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte või mitmesse tunnustatud loomeliitudest ja vastab LLS tingimustele, on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus. Käesoleval aastal on miinimumpalk 820 eurot.
   
  Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.
   

  Loometoetuse maksmise kord on sätestatud Loovisikute ja loomeliitude seaduses, mis asub Riigi Teatajas.

  • taotluse blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • taotluse blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC
  • Vabakutselise loovisiku loometoetust makstakse kuus kuud. Toetust on võimalik kuueks kuuks pikendada, uus taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist. Toetust ei saa pikendada, kui rahalised vahendid on lõppenud.
  • Toetuse korduvaks taotlemiseks peab olema eelmise toetuse maksmise perioodi lõpust olema möödunud vähemalt kaks aastat.
  • NB! Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina kaisa@teatriliit.ee ELKL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale. Kui ELKL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlus kuni 45 tööpäeva, arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast, kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetusega kaasnev haigekassa kindlustatus algab esimesel võimalusel pärast otsuse tegemist. Haigekassa kindlustatus kehtib edasi üks kuu pärast toetuse lõppemist. Toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast.

  NB! 1. jaanuarist 2024 on miinimumpalk 820 eurot, seega pool miinimumpalgast, mis on seadusega lubatud sissetulek toetuse saajal (käsunduslepingu või litsentsilepinguga) on 410 eurot.

  Vaata korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid Kultuuriministeeriumi lehelt.

   

  • Loomestipendium (NB! Loomestipendiume ei ole loomeliidul praegu kahjuks võimalik maksta)

  Loomestipendiumit maksime rahast, mis jäi eelnevate aastate jäägina kultuuriministeeriumi eraldatud rahast, mille otstarve on maksta vabakutselise loovisiku loometoetusi. Kuna taotlusi loometoetustele tuli väga palju, kulus selleks ära ka eelnevate aastate jääk ning seetõttu ei ole liidul vahendeid, et maksta loomestipendiume. Loodame väga, et pandeemia-olukorra lõppedes ei vaja vabakutselised liidu liikmed enam toetust ning meile hakkab kogunema taas jääki, et saaksime maksta loomestipendiume. Praegu on loometoetuste maksmine peatatud.

   

  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsioon 50% ulatuses – aasta limiit 100 eurot
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • piletite esitamise näidis
  • ELKL juhatuse otsusega kompenseeritakse ka 2024. aastal kõikide kultuuriürituste pileteid (teater, kino, näitus, muuseum, kontsert) 50% ulatuses, aga hüvitatav summa on maksimaalselt 100 eurot liikme kohta aastas.
  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja piletid (originaalkujul) / digipiletid (saata e-kirja lisana) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Ajal, mil teatriliidu kontor on suletud, võib digiallkirjastatud avalduse ja piletitest tehtud digijäädvustused saata e-postiga (kaisa@teatriliit.ee). Piletite originaalid tuleb saata hiljem.
  • Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee.
  • Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia. Piletil peab olema ka hind.
  • Kompenseerida saab ainult toimunud sündmuste pileteid.

  Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

   

  Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele 75% ulatuses. Seeniorliikmete ravikulutusi hüvitame 100%. Vabas vormis avaldus ja retseptiravimite ostutšekid tuleb tuua või saata postiga liidu postkasti (ELKL, Uus 5, Tallinn, 10111).

  Tervisehüvitist (eelkõige kulud hambaravile ja prillidele) saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.